Uniwersytet Jagielloński – Mądra Książka Roku oraz
Priorytetowy Obszar Badawczy Society of the Future

zapraszają na

KONKURS NA OKŁADKĘ LUB LAUDACJĘ DLA MĄDREJ KSIĄŻKI ROKU 2020

Konkurs adresowany jest do uczniów publicznych szkół średnich na terenie województwa małopolskiego.

Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie troje uczestników i trzy prace konkursowe. Jedna osoba może przygotowywać jedną pracę i nie ma możliwości zgłoszenia zespołów. *

Uczestnicy wybierają jedno z zadań:

  1. Zaprojektowanie autorskiej okładki do jednej z 15 nominowanych książek w konkursie Mądra Książka Roku 2020.
  2. Nagranie laudacji (mowy pochwalnej) dla jednej z 15 nominowanych książek w konkursie Mądra Książka Roku 2020.

W konkursie może wziąć udział 50 szkół – każda z nich otrzyma od organizatorów komplet 15 książek nominowanych w konkursie na książkę popularnonaukową Mądra Książka Roku. Lista nominacji (wraz z krótkimi opisami) dostępna w zakładce nominacje.

Ważne daty:

26 marca – zakończenie przyjmowania zgłoszeń (liczba, dane uczestników + nazwa szkoły na adres: madra.ksiazka@uj.edu.pl)
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń (50 szkół z 1,2 lub 3 uczestników)!

20 kwietnia – przesłanie prac konkursowych

20 maja – Ogłoszenie wyników w trakcie Gali Mądrej Książki Roku 2020 w ramach Copernicus Festiwal (transmisja online)

Nagrody: m.in. warsztaty dziennikarskie i graficzne!

Regulamin do pobrania

Formularze zgłoszeniowe wersja *docx

Plakat do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

Kontakt z organizatorami: adres e-mail: madra.ksiazka@uj.edu.pl
kom. +48 532 081 942

‚* W przypadku dużej liczby chętnych z jednej szkoły, proponujemy zorganizować eliminacje szkolne. Imiona i nazwiska osób zgłoszonych do 26 marca mogą zmienić się do przesłania prac i formularzy 20 kwietnia.

JURY