MĄDRA KSIĄŻKA ROKU

Wierzymy w świat mądrych, kreatywnych i pełnych pasji ludzi, którzy chcą uczynić go lepszym!

Dlaczego organizujemy konkurs na Mądrą Książkę Roku?

Książki popularnonaukowe to nie tylko kluczowy element systemu popularyzacji nauki, ale przede wszystkim edukacji. To one dają nauczycielom i rodzicom niepowtarzalną szansę na podsycanie w młodych odkrywcach rodzących się pasji i zainteresowań. Pozwalają poszerzyć wiedzę przekazywaną w szkole i poznać najważniejsze dla ludzkości badania naukowe.
Książki popularnonaukowe opisują i tłumaczą określone zagadnienia naukowe, przedstawiając ich syntetyczny, uprzystępniony obraz. Wydawnictwa te zazwyczaj nie przechodzą trudnego procesu recenzji naukowej, stąd stosunkowo łatwo je drukować. Są jednak często dowodem istotnej działalności naukowej badacza, służącej popularyzacji opisywanego przez niego tematu, głównie wśród czytelników, którzy nie są specjalistami w danej, często bardzo wąskiej, dziedzinie. Ich jakość powinna być jak najwyższa, a cel ten nie jest łatwo osiągnąć. Wielu naukowców nie potrafi w prosty i zrozumiały sposób opowiadać o swoich skomplikowanych badaniach lub ma problem z wyborem najistotniejszych informacji, które powinien poznać niewyspecjalizowany czytelnik. Jednocześnie wiele wydawnictw, zdając sobie sprawę z wartości tego typu literatury, próbuje przebić konkurencję w liczbie wydawanych tytułów. To skutkuje często obniżaniem poziomu, oszczędnościami czynionymi na korektach i konsultacjach naukowych.
Konkurs, który uruchamiamy ma na celu zmotywowanie wydawców i autorów do dbania o najwyższy poziom literatury popularnonaukowej wydawanej w języku polskim. Marka, którą mamy nadzieję stanie się z czasem statuetka Euklidesa przyznawana corocznie najlepszym publikacjom, będzie drogowskazem dla czytelników i pomocą w ich księgarskich wyborach, a dla autorów i wydawców stanie się pożądanym potwierdzeniem wysokiego poziomu ich dzieł. Bardzo liczymy także na wsparcie środowiska naukowego, które powinno być nieustającym generatorem treści popularyzatorskich.

GALA KONKURSOWA – WRĘCZENIE NAGRÓD

Tegoroczna Gala Konkursowa kończąca konkurs w edycji 2018 odbędzie się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 kwietnia 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Collegium Novum – główny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znajduje się przy ul. Gołębiej 24, przy Plantach.

Powstał mniej więcej na miejscu Bursy Jeruzalem, która spłonęła w połowie XIX w. Jest to neogotycki gmach zbudowany w latach 1883-1887 według projektu Feliksa Księżarskiego. W latach międzywojennych pokrycie dachu wykonane z łupka dachowego zostało zamienione na blachę miedzianą. W roku 2013 rozpoczęto prace obejmujące m.in. przywrócenie oryginalnego pokrycia dachu łupkiem dachowym.

W auli Collegium Novum wiszą portrety wielu wybitnych profesorów, m.in. (Józefa Dietla, Józefa Szujskiego) oraz obraz Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem przedstawiający Mikołaja Kopernika podczas badań nieba.

Collegium Novum to siedziba rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok Rektoratu UJ znajdują się również dziekanaty wydziałów, kwestura, administracja, gabinety profesorskie i sale wykładowe.

KOMISJA KONKURSOWA (edycja 2018)

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

fizyk, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

 

 

 

 

 

 

Dr Piotr Żabicki

socjolog, popularyzator nauki, specjalista ds. komunikacji naukowej w Małopolskim Centrum Nauki COGITEON

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Michał Ponczek

biolog, specjalista w zakresie biochemii, pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Aleksandra Stanisławska

dziennikarka naukowa i technologiczna, współautorka bloga popularnonaukowego Crazy Nauka. Współprowadzi audycję „Homo Science” w radiu TOK FM. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Focusie”.

 

 

 

 

 

Leszek Szumlas

archeolog i popularyzator nauki, przedsiębiorca, miłośnik literatury popularnonaukowej. Wiceprezes Fundacji Popularyzacji Nauki im. Euklidesa.

 

 

 

 

 

Michał Olszewski
dziennikarz, pisarz, publicysta. Ukończył studia polonistyczne na UJ, Redaktor Naczelny krakowskiego wydania Gazety Wyborczej.

 

 

 

 

 

Marta Seweryn

Popularyzatorka nauki z Fundacji dla AGH, organizatorka pokazów filmowych Dosc+Science.

W EDYCJI 2018 KSIĄŻKI NOMINOWALI

Dr hab. Robert Suski, historyk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Michał Wasilewski, geolog, geoarcheolog, Uniwersytet Jagielloński

Dr Szymon Drobniak, biolog, Uniwersytet Jagielloński

Dr Michał Norbert Faszcza, historyk, Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Dr Kamil Kopij, archeolog, Fundacji Euklidesa, Uniwersytet Jagielloński

Dr Piotr Kołodziejczyk, archeolog, Fundacja Euklidesa, Uniwersytet Jagielloński

Joanna Zwierzyńska, matematyk, Uniwersytet Śląski

Agnieszka Defus, inżynier budownictwa, Uniwersytet Jagielloński

Kamil Sikora, politolog, Uniwersytet Jagielloński

Paulina Pawłucka, specjalista HR, Uniwersytet Jagielloński

Rafał Siemko, filolog-polonista, Portal Mądre Książki

KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Pamiętajmy ile dają nam książki popularnonaukowe!

STYMULUJĄ

Czytając książki popularnonaukowe, stymulujemy procesy myślowe. Dostarczamy naszemu intelektowi nowych pojęć i idei, wzmacniamy świadomość i wzbogacamy nasz wewnętrzny świat.

ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA

Lektura książek popularnonaukowych skłania nas do stawiania pytań, a szukanie na nie odpowiedzi angażuje nas, pobudza do dalszych przemyśleń i odkrywania kolejnych pokładów wiedzy.

POBUDZAJĄ WYOBRAŹNIĘ

Książki popularnonaukowe pobudzają naszą fantazję i uczą budować logiczne lub abstrakcyjne obrazy w naszej wyobraźni.

POBUDZAJĄ PASJE

Wartościowe książki popularnonaukowe polecane dzieciom stają się często iskrą rozpalającą zainteresowania i pobudzającą pasję, która w przyszłości może zaowocować wielką, naukową karierą.

TŁUMACZĄ ŚWIAT

Książki opisujące rozmaite, naukowe problemy dostarczają nam wiedzy z wielu różnych dziedzin. Dzięki nim podróżujemy i uczymy się jak funkcjonuje nasz świat.

OTWIERAJĄ UMYSŁ

Czytając książki popularnonaukowe, dowiadujemy się, że często pytania mają więcej niż jedną odpowiedź, a na każdy problem można spojrzeć z różnych stron. To skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i bardziej otwartego myślenia.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB POMYSŁY? CHCESZ ZOSTAĆ PARTNEREM KONKURSU? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!