MĄDRA KSIĄŻKA ROKU

Wierzymy w świat mądrych, kreatywnych i pełnych pasji ludzi, którzy chcą uczynić go lepszym!

Dlaczego organizujemy konkurs na Mądrą Książkę Roku?

Książki popularnonaukowe to nie tylko kluczowy element systemu popularyzacji nauki, ale przede wszystkim edukacji. To one dają nauczycielom i rodzicom niepowtarzalną szansę na podsycanie w młodych odkrywcach rodzących się pasji i zainteresowań. Pozwalają poszerzyć wiedzę przekazywaną w szkole i poznać najważniejsze dla ludzkości badania naukowe.
Książki popularnonaukowe opisują i tłumaczą określone zagadnienia naukowe, przedstawiając ich syntetyczny, uprzystępniony obraz. Wydawnictwa te zazwyczaj nie przechodzą trudnego procesu recenzji naukowej, stąd stosunkowo łatwo je drukować. Są jednak często dowodem istotnej działalności naukowej badacza, służącej popularyzacji opisywanego przez niego tematu, głównie wśród czytelników, którzy nie są specjalistami w danej, często bardzo wąskiej, dziedzinie. Ich jakość powinna być jak najwyższa, a cel ten nie jest łatwo osiągnąć. Wielu naukowców nie potrafi w prosty i zrozumiały sposób opowiadać o swoich skomplikowanych badaniach lub ma problem z wyborem najistotniejszych informacji, które powinien poznać niewyspecjalizowany czytelnik. Jednocześnie wiele wydawnictw, zdając sobie sprawę z wartości tego typu literatury, próbuje przebić konkurencję w liczbie wydawanych tytułów. To skutkuje często obniżaniem poziomu, oszczędnościami czynionymi na korektach i konsultacjach naukowych.
Konkurs, który uruchamiamy ma na celu zmotywowanie wydawców i autorów do dbania o najwyższy poziom literatury popularnonaukowej wydawanej w języku polskim. Marka, którą mamy nadzieję stanie się z czasem statuetka Euklidesa przyznawana corocznie najlepszym publikacjom, będzie drogowskazem dla czytelników i pomocą w ich księgarskich wyborach, a dla autorów i wydawców stanie się pożądanym potwierdzeniem wysokiego poziomu ich dzieł. Bardzo liczymy także na wsparcie środowiska naukowego, które powinno być nieustającym generatorem treści popularyzatorskich.

KOMISJA KONKURSOWA (edycja 2019)

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Fizyk, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

 

 

 

 

 

 

Marta Alicja Trzeciak

Dziennikarka naukowa, autorka książek popularnonaukowych, z wykształcenia lekarz weterynarii.

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Michał Ponczek

Biolog, specjalista w zakresie biochemii, pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

 

 

Dr Kamil Kopij

Archeolog, popularyzator nauki, redaktor serwisu Mądre Książki.

Aleksandra Stanisławska

Dziennikarka naukowa i technologiczna, współautorka bloga popularnonaukowego Crazy Nauka. Współprowadzi audycję „Homo Science” w radiu TOK FM. Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Focusie”.

 

 

 

 

 

Leszek SzumlasLeszek Szumlas

Współzałożyciel i redaktor naczelny serwisu Mądre Książki. Z wykształcenia archeolog, z zawodu zegarmistrz.

 

 

 

 

 

 

Michał Olszewski
Dziennikarz, pisarz, publicysta. Ukończył studia polonistyczne na UJ, Redaktor Naczelny krakowskiego wydania Gazety Wyborczej.

 

 

 

 

 

 

Marta Seweryn

Pomysłodawczyni sekcji Docs+Science na Krakowskim Festiwalu Filmowym.

W EDYCJI 2019 KSIĄŻKI NOMINOWALI

Dr hab. Robert Suski, historyk, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Kamil Kopij, archeolog, Mądre Książki, Uniwersytet Jagielloński

Dr Anna Anzulewicz, psycholog , Uniwersytet SWPS

Marta Alicja Trzeciak, dziennikarka naukowe, autorka książek popularnonaukowych, Mądre Książki

Joanna Zwierzyńska, matematyk, Mądre Książki, Uniwersytet Śląski

Rafał Siemko, filolog-polonista, Mądre Książki

KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE

Pamiętajmy ile dają nam książki popularnonaukowe!

STYMULUJĄ

Czytając książki popularnonaukowe, stymulujemy procesy myślowe. Dostarczamy naszemu intelektowi nowych pojęć i idei, wzmacniamy świadomość i wzbogacamy nasz wewnętrzny świat.

ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA

Lektura książek popularnonaukowych skłania nas do stawiania pytań, a szukanie na nie odpowiedzi angażuje nas, pobudza do dalszych przemyśleń i odkrywania kolejnych pokładów wiedzy.

POBUDZAJĄ WYOBRAŹNIĘ

Książki popularnonaukowe pobudzają naszą fantazję i uczą budować logiczne lub abstrakcyjne obrazy w naszej wyobraźni.

POBUDZAJĄ PASJE

Wartościowe książki popularnonaukowe polecane dzieciom stają się często iskrą rozpalającą zainteresowania i pobudzającą pasję, która w przyszłości może zaowocować wielką, naukową karierą.

TŁUMACZĄ ŚWIAT

Książki opisujące rozmaite, naukowe problemy dostarczają nam wiedzy z wielu różnych dziedzin. Dzięki nim podróżujemy i uczymy się jak funkcjonuje nasz świat.

OTWIERAJĄ UMYSŁ

Czytając książki popularnonaukowe, dowiadujemy się, że często pytania mają więcej niż jedną odpowiedź, a na każdy problem można spojrzeć z różnych stron. To skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i bardziej otwartego myślenia.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB POMYSŁY? CHCESZ ZOSTAĆ PARTNEREM KONKURSU? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!