Regulamin Konkursu na najlepszą książkę popularnonaukową „Mądra Książka Roku 2019”

 1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz serwis internetowy Mądre Książki (www.madreksiazki.org). Patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Partnerem piątej edycji jest Copernicus Festival.
 1. Sekretariat konkursu znajduje się w siedzibie serwisu Mądre Książki. Kontakt w sprawie konkursu: e-mail: info@madreksiazki.org, tel. +48664937224.
 1. Listę publikacji nominowanych do udziału w konkursie ustalają organizatorzy konkursu, opierając się na całorocznym własnym monitoringu polskiego rynku książki popularnonaukowej, według następujących zasad:
 • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w roku 2019;
 • publikacje, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu listy nominowanych książek muszą zostać wydane w języku polskim lub zostać przetłumaczone język polski;
 • oddzielnie ustalona zostanie lista publikacji nominowanych w kategorii Mądra Książka Roku 2019 i Mądra Książka Roku dla dzieci 2019;
 • każda z list zawierać będzie nie mniej niż 5 pozycji.
 1. Organizatorzy poinformują wydawcę książki o włączeniu danej pozycji do listy nominowanych lub przyznaniu nagrody.
 1. Autorzy i wydawnictwa nie uczestniczą w procesie ustalania list nominowanych książek.
 1. Organizatorzy nie są zobligowani do podawania argumentów, które stanowiły podstawę do włączenia lub niewłączenia danej pozycji do listy nominowanych.
 1. Wszystkie książki nominowane do nagrody będą promowane w serwisie www.madreksiazki.org prowadzonym pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacja o nominacjach zostanie także opublikowana na stronie naukowej UJ: www.nauka.uj.edu.pl oraz w mediach społecznościowych UJ.
 1. Nagrody w konkursie przyznane zostaną w następujących kategoriach:
 • nagroda główna dla książki „Mądra Książka Roku 2019”;
 • nagroda główna dla książki dla dzieci „Mądra Książka Roku dla dzieci 2019”;
 • nagroda społeczności akademickiej UJ;
 • nagroda redaktorów serwisu Mądre Książki;
 • nagroda internautów i czytelników Gazety Wyborczej.
 1. Nagrodzone książki wybierze jury konkursu powołane przez organizatora. Skład jury będzie ogłoszony wraz z podaniem listy nominowanych książek.
 1. Wydawnictwo i autor książek mają prawo wykorzystywać:
 • w opisie książki nominowanej do nagrody sformułowanie: „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka 2019. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Książka nominowana do nagrody Mądra Książka dla dzieci 2019. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
 • w opisie książki nagrodzonej sformułowanie: „Zwycięzca konkursu Mądra Książka 2019. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową” lub odpowiednio „Zwycięzca konkursu Mądra Książka dla dzieci 2019. Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową”;
 • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: symbol (logo) nagrody;
 • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych informację, że konkurs jest „organizowany przez serwis internetowy Mądre Książki oraz Uniwersytet Jagielloński i odbywa się w ramach Copernicus Festival”.
 • w opisie książek nominowanych i nagrodzonych: odwołanie do serwisów: www.madreksiażki.org oraz www.nauka.uj.edu.pl.
 1. Uniwersytet Jagielloński NIE udostępnia żadnego ze swoich znaków towarowych, w tym w szczególności herbu i logotypu do wykorzystania przy okazji promocji książek.
 1. Nagrodami w Konkursie są pamiątkowe statuetki, a także odpowiednie dyplomy, poświadczające otrzymanie nagrody.
 1. W przypadku książek tłumaczonych na język polski nagrodę odbiera polski wydawca lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. W przypadku książek napisanych w języku polskim nagrodę odbiera wydawca i autor (lub wyznaczony przez nich wspólnie przedstawiciel).
 1. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.madreksiazki.org oraz www.nauka.uj.edu.pl. Książki nagrodzone będą promowane w serwisie internetowym www.madreksiazki.org przez umieszczenie wyników konkursu, dokładnych omówień nagrodzonych publikacji oraz zamieszczenia linków do odpowiednich stron wydawnictw lub/i autorów. Informacja o nagrodach zostanie także opublikowana na stronie naukowej UJ: www.nauka.uj.edu.pl.
 1. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w maju 2020 roku, o czym finaliści zostaną poinformowani z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej: www.madreksiazki.org.
 1. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów nagrodzony zwycięzca konkursu będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, nagroda będzie przekazana po jego opłaceniu.
 1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015, poz. 612 j.t. z późn. zm.).
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.